"Мистерион", фест. TERRITORIЯ
Москва, 14 октября 2007